nederlands
spacer
english
spcaer
deutch
spacer
francais
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
history
objectives
methods
projects
funding
network
news
contact
medical
school
others
solisa
image news
section news

Donderdag 6 Mei 2004

Wij worden ’s morgens door de chauffeur opgehaald voor een rit naar het kantoor van onze partner Solisa, waar een ontdane Niakaté ons vertelt, dat er ingebroken is. Het kantoor, normaal al een zoekplaatje, is nu werkelijk een ravage. De 4 nachtwakers hebben allemaal een ander verhaal en er moet dus politie bijkomen (lees: betaald worden om te komen). Wij besluiten eerst naar de lepralijders te rijden voor de vergadering en vanmiddag kan de rest geregeld worden.

In Djicoroni wachten ons deze keer wel de mannen, maar de vrouwen had men niet uitgenodigd. Wij weigeren zo te beginnen en de auto heeft hen uiteindelijk in groepjes aangevoerd

Daar ik duidelijk maak niets meer voor deze gemeenschap te zullen doen, als men de dief/dieven van kasten, hout en instrumenten niet zou aangeven, ontstaat er een verhitte discussie. Na een uur was de dader bekend, werden vermiste items “gevonden” en konden wij doorgaan. De vrouwen hebben hier dringend een gemotoriseerde molen nodig, die wij toezeggen op voorwaarde, dat de capabele mannen hiervoor een huisje bouwen. De werkplaatsen wilde ik op een dusdanige plek tegenover ons med. centrum bouwen, dat er een gesloten plein ontstaat, wat men prima vond. Wij plannen hier kleine ateliers met daarvoor een afdak van stro, waarin naaimachines voor de mannen en vrouwen komen, een ruimte voor een houtsnijder, een smid, een winkeltje e.d. en voorlopig houden wij het op 5 gebouwtjes. Wij willen hiermee de gehandicapten de kans geven weer een min of meer normaal leven op te vatten en tevens de anderen nieuwe hoop geven.

Wij controleren nog de graanbank, waar de arme mensen het graan per kilo kunnen kopen en adviseren nu de voorraden aan te vullen, daar de prijzen sterk stijgen tot de nieuwe oogst.

Dr. Fanto Traoré van de lepraorganisatie Follereau is tijdens de besprekingen aanwezig en van hem hoor ik, dat zich tijdens het spreekuur op woensdag in het Institut Marchaux elke week ca. 10 nieuwe lepragevallen melden! Prof. Faber heeft zo’n séance meegemaakt en kan dat bevestigen.

Men heeft dringend behoefte aan medicijnen, die nota bene slechts € 7,-- per patiënt kosten en ik word weer razend als ik eraan denk dat men beweert lepra in Mali uitgebannen te hebben. Het is teruggedrongen, maar woekert nog voort en elke patiënt kan 20 nieuwe patiënten veroorzaken.

Dr. Fanto beloofde mij een brief te zenden van het Ministerie van Gezondheid waarmee ik actie kan gaan voeren.

In ieder geval kijkt Follereau met afgunst naar het door ons bereikte en de Parijse vertegenwoordigster van deze Franse organisatie geeft toe, dat zij de accenten anders leggen ( 4 auto’s, grote kantoren).

Terug in het hotel heb ik nog een gesprek met een Zwitserse cardioloog, die voor de Europese Unie moet kijken, hoe men hier kan helpen. De man is ontdaan over de toestanden in de ziekenhuizen en men had hem het nieuwe voetbalstadion laten zien….. Ik heb hem gewaarschuwd, dat geschonken materiaal vrij snel naar privé-klinieken van de chirurgen verhuist en hulp op deze wijze niets uithaalt.

bevel scroll
bevel scroll
scroll up
scroll down
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
go to nuage interactive