nederlands
spacer
english
spcaer
deutch
spacer
francais
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
history
objectives
methods
projects
funding
network
news
contact
medical
school
others
others
solisa
image funding
section funding

Fondswerving en werving van donateurs van de Stichting loopt via de netwerken van de leden en van de enthousiaste donateurs.

Naast financiële hulp van andere Stichtingen ( PAN, Snickers- de Bruyn, Tensen, Jurgens en Vicentrum) krijgt de Stichting substantiële hulp van kerkelijke organisaties, zoals de Evangelisch-Lutherse Diaconie, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, en worden in diverse kerken collectes voor ons gehouden. De contacten met deze organisaties werden door onze donateurs bewerkstelligd.

Nederlandse en Duitse artsen en ziekenhuizen schenken ons medicijnen, instrumenten, verband en rolstoelen.

Gedurende 3 maanden was dagelijks over radio en televisie een door RTV-Noordholland aangeboden spot van onze Stichting te zien en wij werden voor een diaconale presentatie uitgenodigd door de Diaconie der Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. De uitvoerige reisverslagen, die door de donateurs worden doorgegeven aan belangstellenden, zorgen steeds weer voor nieuwe fans.

Geen overheadkosten
Alle in Nederland voorkomende lasten en de kosten van de 3-4 controlereizen per jaar worden privé gedragen opdat giften optimaal ten goede komen aan Mali.

financieën
De jaarstukken van de Stichting Mali worden opgesteld door het Accountantskantoor Drs. C. Rijntjes B.V., Registeraccountant, en kopieën hiervan kunnen bij het bestuur worden opgevraagd.

2014

Baten
94.900
Uitkeringen:
63.540

2013

Baten
62.727
Uitkeringen:
115.290

2012

Baten
75.078,-
Uitkeringen:
68.360,-

2011

Baten
124.291,-
Uitkeringen:
115.895,-

2010 jaarcijfers

Donaties
220.220,-
Uitkeringen:
Med.centrum
32.500,-
Scholen
140.000,-
Waterputten etc.  
30.000,-
Diversen
2.400,-
210.850,-

2008 jaarcijfers

Donaties
193.980,-
Subsidies etc
50.000,-
243.980,-
Onkosten
789,-
243.191,-
Uitkeringen:
Med.centra
105.345,-
Scholen
109.845,-
waterputten etc.  
35.192,-
diversen
4.630,-
257.012,-
Saldo minus
23.730,-
Saldo eind 2007
31.129,-
Saldo eind 2008
7.399,-

2007  Jaarcijfers

Donaties
198.661,-
Subsidies etc
42.534,-
241.195,-
Onkosten
330,-
240.865,-
Uitkeringen:
Medische centra, salarissen etc.
105.345,-
Scholen, kantines
103.845,-
Molens, tuinen, naaiateliers,vit.
14.376,-
223.566,-
Saldo
13.840,-
Saldo eind 2006
17.289,-
Saldo eind 2007
31.129,-

2005  Jaarcijfers

Donaties
129.308,-
Subsidies etc
99.595,-
228.903,-
Onkosten
460,-
228.443,-
Uitkeringen:
Medische centra, salarissen etc.
81.512,-
Scholen, kantines
94.615,-
Molens, tuinen, naaiateliers,vit.
20.610,-
196.737,-
Saldo
31.706,-
Saldo eind 2004
2.691,-
Saldo eind 2005
34.397,-
Vermogen per ultimo 2004
158.461,-
Ontvangen donaties in tc. : deze regel moet eruit
 
158.461,-
Uitkeringen:
Medische centra, salarissen e.d.
50.169,-
Scholen, kantines e.d
85.625,-
Werkplaatsen leprozen, dam, e.d.
16.682,-
152.476,-
Saldo / vermogen 2004
5.985,-
Vermogen per ultimo 2002
171.221,-
Ontvangen donaties in 2003
30.481,-
201.702,-
Uitkeringen:
Medische centra, salarissen e.d.
87.736,-
Scholen
108.547,-
Multivitamines, dammen, e.d.
8.713,-
204.996,-
Saldo / vermogen 2003
- 3.294,-

In de afgelopen 10 jaar werd voor meer dan
€ 2.000.000—in onze projecten in Mali geïnvesteerd

bevel scroll
bevel scroll
scroll up
scroll down
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
go to nuage interactive