nederlands
spacer
english
spcaer
deutch
spacer
francais
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
history
objectives
methods
projects
funding
network
news
contact
medical
school
others
others
solisa
image methods
section methods

Om succes in de Malinese samenleving zo goed mogelijk te garanderen is een samenwerking met SOLISA aangegaan. De directeur beoordeelt de projectaanvragen, heeft intensief contact met de Stichting Mali, en gemeenschappelijk wordt dan de aanvraag ter plaatse bekeken. SOLISA verzorgt het budget, controleert de uitvoering, neemt personeel aan en begeleidt de projecten daarna. Stichting Mali maakt 3 tot 4 maal per jaar een reis naar Mali om samen met SOLISA alle regio’s te bezoeken en eventuele problemen te inventariseren, die door de agenten van SOLISA tijdens controles waren geregistreerd.

Deze controlereizen vinden dikwijls plaats in gezelschap van bestuursleden, adviseurs en enthousiaste donateurs, die hun eigen reiskosten betalen. Het reisgezelschap fungeert o.a. als belangrijk klankbord en vormt tijdens het controlebezoek een soort “denktank? De betrokkenheid van de donateurs neemt daardoor toe.

Elk voor- en/of najaar werken twee bestuursleden gedurende een maand in de regio’s ter bevordering van de effectiviteit van comités en coöperaties en de emancipatie van de vrouwen.

bevel scroll
bevel scroll
scroll up
scroll down
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
go to nuage interactive