nederlands
spacer
english
spcaer
deutch
spacer
francais
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
history
objectives
methods
projects
funding
network
news
contact
medical
school
others
others
solisa
image objectives
section obectives

Stichting Mali is opgericht met het oogmerk de grotendeels animistische bevolking in de heuvels rond de hoofdstad Bamako, verstoken van elke vorm van hulp, een beter perspectief te geven: het hoge sterftecijfer van vrouwen en kinderen terug te dringen, basisscholing mogelijk te maken ?ook voor meisjes -, voor betere voeding te zorgen en voorlichting te geven over aids, geboortebeperking en vrouwenbesnijdenis.

Naast het verstrekken van rolstoelen, zonneovens, medicijnen, voedsel en het uitvoeren van onderzoek naar bilharzia en bloedarmoede is er een project voor hulp aan leprozen gestart en krijgen de ondervoede schoolkinderen elke ochtend multivitaminetabletten.

Om de trek naar de grote steden af te remmen wordt hulp bij tuinbouwprojecten geboden, worden putten geslagen, gemotoriseerde molens geschonken en kleine dammen in de riviertjes aangelegd.

bevel scroll
bevel scroll
scroll up
scroll down
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
go to nuage interactive