nederlands
spacer
english
spcaer
deutch
spacer
francais
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
history
objectives
methods
projects
funding
network
news
contact
medical
school
others
others
solisa
image solisa
section solisa

SOLISA werkt op ďgrass roots?niveau en heeft naast uitstekende contacten in overheidskringen een groot netwerk van organisaties, welke in Mali actief zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling voor de armsten in de samenleving.

De directeur van SOLISA heeft een spilfunctie in de communicatie met degenen, die de projecten uitvoeren en met de doelgroep. Hij is een belangrijk man in

Mali, spreekt Bambara, kent de cultuur door en door en maakt gebruik van de bestaande rituelen, zoals het uren durende overleg met dorpsoudsten, chief, personeel, leden van het betreffende comit?en mensen uit de doelgroep, om samen met Stichting Mali een bepaald probleem aan de orde te stelle en via de chief op te lossen, respectievelijk om informatie c.q. voorlichting te geven.

Daar waar specialistisch onderzoek nodig is, b.v. op het gebied van de tuinbouw, bilharzia en lepra, worden door SOLISA experts aangevraagd bij het PUM in Den Haag om tot een zo efficiŽnt en effectief mogelijke aanpak van een probleem te komen.

Zo werd voor het lepravraagstuk met de lokale organisatie Follereau Mali, met Follereau Parijs, met het ministerie van Gezondheid en de verantwoordelijke ambtenaar van de Nederlandse Ambassade gesproken en samenwerking bewerkstelligd. Daarnaast heeft het PUM de uitzending van Prof.Dr. Faber en zijn vrouw mogelijk gemaakt, die 2 weken in ons nieuwe lepracentrum o.a. het personeel hebben opgeleid.

bevel scroll
bevel scroll
scroll up
scroll down
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
welcome to stichting mali
go to nuage interactive